top of page

Fesli Fransız Piyer Loti

Piyer Loti (1850-1923), esas adıyla Louis Marie-Julien Viaud, İstanbul'un Eyüp semtinde adıyla anılan tepeyle maruftur. 

Lakin Loti'nin Fransız donanmasında bir subay olduğu pek bilinmez. Oysaki donanma macerası ona dünyayı tanıma fırsatı vermiş, yeni diyarlara kapılar açmıştır. 

Müsteşrik, oryantalist, ilgisi onu bir Türkiye sevdalısı yapmış ve memleketimizde uzun yıllar ikâmet edip eserlerine ilhâm bulmasına öncülük etmiştir. 

Değerli arkadaşım Levent Tökün ile, Farklı Kaydet ev sahipliğinde bu kez Piyer Loti hakkında konuştuk. 

PL.jpg
bottom of page