top of page

Biz Matbaa İstemez Miydük?

Osmanlılar matbaayı bağnazlıktan ötürü mü yüzyıllar sonra kullanmaya başladılar? 

İşin aslı ekonomik, dinî, teknik ve kültürel sebeplerle çok daha farklı bir noktadan incelenebiliyor. Anlaşılıyor ki bazı Osmanlılar matbaayı hoş karşılamazken, bazı entellektüel yazarlar ise matbaanın güçlü taraftarları. Peki matbaaya kimler neden karşı çıktı, ve kimler neden matbaayı istedi? 

Değerli arkadaşım Levent Tökün ile Farklı Kaydet ev sahipliğinde hazırladığımız yeni sohbetimize bekleriz.

müteferrika.jpg
bottom of page