top of page

İki Osmanlı Mimarı: Vallaury ve D'Aronco

18. asırda, Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Fransa ziyareti Osmanlı ve Fransa arasında mimarî, kültürel bir modaya öncü olmuştu. 19. yüzyılda, Yeniçeri Ocağı'nın ilgasıyla birlikte bu değişim artık her alanda boy göstermiş, ve Osmanlı Devleti tarafından benimsenerek taklidin ötesine geçip özgünlüğe ulaşmıştır. 

İşte böyle bir dönemde, bazı projelerde birlikte çalışmış iki mimar dikkatimizi çekiyor: Alexandre Vallaury ve Raimondo Tomasso D'Aronco. Bu iki mimar, dönüşen imparatorluğa yeni bir tavır, soluk getirmiş; hatta Osmanlı kimliğini Avrupalı ölçülerle yeniden yorumlamış ve imparatorluğun çehresini belirlemişlerdir.

Değerli arkadaşım, Levent Tökün ile, İstanbul'un modern siluetinin iki mimarını konuştuk. İki ismin bıraktığı miras İstanbul'un günlük yaşamında hâlâ bizlerle birlikte...

bottom of page