top of page

Kahvehane: Şarapsız Meyhane?

kahvehane-1.jpg

"Gönül ne kahve ister ne kahvehane,

Gönül muhabbet ister, kahve bahane!"

demiş şair! Nitekim kahve tarih boyunca toplumsal tartışmalara, kişilerin tanışmasına, sayısız yasaklara, evliliklerin başlamasına ve yıkılmasına bahane olagelmiş. 

Bugün, her ne kadar kahvehane kalıpları değişmiş olsa da kahve içilen mekanlarıntemel işlevini koruduğunu iddia etmek asılsız olmayacaktır. 

Farklı Kaydet ev sahipliğinde, Levent Tökün ile, bol köpüklü kahvelerimiz eşliğinde icra ettiğimiz muhabbetimize buyurun...

bottom of page