top of page

Mimarî İmzalar

defteri%20hakani_edited.jpg

19. yüzyıl Türkiye modernleşmesinin en etkili dönemiydi. Bu kaçınılmaz değişimin hissedildiği bir alan da şüphesiz mimariydi. 

Modern İstanbul'un siluetini ve sokaklarını şekillendiren Vallaury, Yeni Dünya, D'Aronco, Vedat Tek gibi başarılı mimarlar geçmiş dönemlerden farklı olarak çalışmalarına bir ressam gibi imza bıraktıklarını görüyoruz. 

dimadis.jpg

Peki, büyük ölçekli binalardaki bu küçük detaylar bize neler söylüyor. Osmanlı başkentinin mimar ve yapı sanatçısı profiline dair ilginç bilgiler ortaya çıkarıyor. 

Bireyselliğin ön plana çıkmasıyla ortaya çıkan mütevazı mimar imzalardan günümüzün orantısız müteahhit tabelalarına nasıl geçmiş olabiliriz? 

Farklı Kaydet ev sahipliğinde, Tarihten Sesler'in on ikinci bölümünde Levent Tökün ile birlikte geç dönem Osmanlı mimarisi üzerine çalışan Kubilay Arpacı'yı konuk ettik. 

Hoş sohbetimize spotify ve soundcloud üzerinden ulaşabilirsiniz. 

vedat bey.jfif

Mimar Mehmet Vedat imzası* ve Defter-i Hakanî

Fener Rum Okulu ve Dimadis imzası*

*Kubilay Arpacı - İstanbul Mimarisinde Sanatkâr İmzaları

bottom of page